11 hónapnál régebbi cikk

DIÓ és LIP: Ismeretek a demenciáról - Segíteni kell a hozzátartozókat és a szakembereket is
Fehérvár Médiacentrum fotója
shutterstock.com/Robert Kneschke
DIÓ és LIP: Ismeretek a demenciáról - Segíteni kell a hozzátartozókat és a szakembereket is

A Nemzetközi Alzheimer-társaság felmérése szerint 2015-ben a demenciával élő emberek száma a világon 46,8 millió lehetett. A társaság prognózisa szerint a betegek száma 2030-ra globálisan elérheti a 74,7 milliót. Az egészségügy, a szociális ellátórendszer mellett a hozzátartozókra is nagy feladatot ró a demenciával élő idős ember gondozása. A családtagok gondozásra, ápolásra felkészítése mellett azonban elengedhetetlen a szakmai, társadalmi, lakossági érzékenyítés is.

Székesfehérvár a Katolikus Szeretetszolgálat európai uniós támogatással megvalósuló INDA (Interprofesszionális Demencia Alapprogram) projektjének egyik megvalósítási helyszíne.

A projekt egyik eleme a DIÓ (Demencia Információs Órák),

az otthonukban demenciával élő beteget ápoló hozzátartozóknak szóló képzés,

amelyet 2019 októberétől hat magyarországi helyszínen, Győrben, Hajdúböszörményben, Jászberényben, Csákváron, Tiszaalpáron és Székesfehérváron rendeznek. A Demencia Információs Órák azt a célt szolgálják, hogy a hozzátartozókat felkészítsék a gondozás, a segítés során olyan korszerű és laikusok számára is közérthető tevékenységek végzésre, ahol sem ők, sem a gondozott idős személy autonómiája nem sérül.

Idén októberben kerül sor a 12., záró foglalkozásra, 90 perc időtartamú beszélgetéseken alkalmanként 20-22 fő vesz részt, a csoportlétszám ideális a közös munkához, lehetőséget biztosít arra is, hogy saját, megélt élményeiket, problémáikat megosszák a részt vevők egymás között.

Szabóné Vörös Ágnes projektvezető elmondta, bár lehetetlen az összes kérdést érinteni, amivel egy demens beteget ápoló személy szembekerül, de az elmúlt időszak alatt a csoporttagok sok olyan témában szereztek információt, ami segítheti őket laikus gondozóként a hozzátartozójuk minél jobb, szakszerűbb ellátásában, elsajátíthattak praktikákat, megoldási módokat; hallottak ötleteket arról, hogy a demens hozzátartozójuk megváltozott viselkedését, a betegség produkálta élethelyzeteket milyen módon próbálják kezelni.

Ráirányították a résztvevők figyelmét arra is, hogy a terhet nem egyedül kell cipelniük, ehhez segítséget kell keresniük a családjukban, a tágabb környezetükben és a szociális, egészségügyi szakemberek körében.

A hozzátartozók érezhetően erősödtek abban, hogy amit tesznek, ha azt szeretettel teszik, csak jó lehet a hozzátartozójuknak.

Kiemelten foglalkoztak azzal, hogy családtagként saját testi és lelki egészségük védelme legalább olyan fontos, mint a hozzátartozójuk ápolása, hisz a saját egészségük a záloga annak, hogy minél tovább tudjanak gondoskodni demenciával élő rokonukról, és látták az is, hogy nem csak ők vannak nehéz helyzetben, más is küzd hasonló problémákkal. A beszélgetések során sírtak és nevettek, együttéreztek a társaikkal, segítették egymást tanácsaikkal.

A demenciával, mint betegséggel azonban nem csak az érintett családoknak, az egészségügynek vagy a szociális területnek kell foglalkoznia. A demenciát, annak tüneteit, megjelenési formáit, a segítés lehetőségeit minden szakma képviselőjének ismernie kell.

Székesfehérváron, Győrben és Hajdúböszörményben szakmai műhelymunkán került sor Lokális Interprofesszionális Protokollok (LIP) kialakítására, amely különböző szakmák képviselőinek a demenciával élő személyek ellátására, segítésére irányuló együttműködését fogalmazza meg.

Török Tünde mentor kiemelte, 2020. január 16-án elkezdődött műhelymunkára Székesfehérváron, kéthetenként hat alkalommal került sor, a részt vevők háziorvos, pszichiáter szakorvos, diplomás ápoló, kórházi szociális munkás, családsegítőben dolgozó szociális munkás, szociális alap és szakosított ellátásban tevékenykedő szociális munkás, mentőápoló, valamint a polgárőrség és a Magyar Posta szakemberei voltak.

Céljuk az volt, hogy egy szakmacsoporton belül, a különböző szakmák képviselői a demencia kérdésköreit körbejárva, elméleti tudásukat bővítve egymás munkáját megismerjék, konkrét eseten keresztül együtt gondolkodjanak, dolgozzanak a probléma megoldásában.

Szempont volt az is, hogy olyan helyi szinten működő szervezetek, szolgáltatások szakemberei kerüljenek be a csoportba, akik munkájuk során kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek demenciával élő személyekkel és az eddigi tapasztalataikat, tudásukat összeadva egymásnak segíteni tudjanak. Legyenek tisztában, ismerjék fel a kompetenciájukat, felelősségüket a demenciával élőkkel kapcsolatban. A munka előre elkészített tematika alapján folyt, az eszmecserét moderátor vezette. A három településen összegző füzetekben foglalták össze a közös munka eredményét, amelyhez protokollokat írtak a demencia körében előforduló különböző élethelyzetek kezelésére.

A füzetekből kézikönyv készül, hamarosan elérhető lesz a www.demencia.hu honlapon, amely segítséget nyújt majd a demencia szakmai, társadalmi, lakossági érzékenyítése terén.
 

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek