2 évnél régebbi cikk

Szent Bálint, de melyik?
youtube.com
Szent Bálint, de melyik?

Február 14-én, Bálint-napon nemcsak a szerelmet és a szerelmeseket, hanem a pártfogójukat, Szent Bálintot vagy más néven Valentint is ünnepeljük. Arról viszont már kevesen tudnak, hogy a római korban Bálint (latinus Valentinus) nevű mártírból három is volt.

Az egyikük, Római Szent Bálint városszerte tisztelt pap volt, amikor egy nap maga a császár, Claudius hívatta. Az uralkodónak az volt a célja, hogy meggyőzze a szentet arról, hogy a kereszténység nem több puszta babonánál, ezért ideje lenne visszatérnie a régi római hitre. Bálintot persze nem lepte meg a császár érvelése. Elmondta, sőt megígérte neki, ha megkeresztelkedik, akkor a birodalma tovább gyarapszik, sőt még az ellenségeit is legyőzi.

A császár egy pár pillanatig még el is gondolkodott az egy istenben való hitben, aztán egy tanácsadója hatására mégis elvetette a dolgot. Bálintot pedig az Aster nevű parancsnokára bízta. A pap nem tört meg: tovább prédikált, és még a tiszt vak lányát is meggyógyította. A csoda hatására Aster és egész háza népe megtért. Claudius a történtek hatására nemcsak Bálintot fejezte le, hanem a tisztet és annak egész családját is kivégeztette.

A második Szent Bálint Interamna, vagyis a mai Terni városának volt a püspöke. A szentet sokan ismerték, mert imáival csodával határos módon gyógyította a mozgásukban sérült betegeket. Egyszer egy Craton nevű római filozófus „születésétől fogva összezsugorodott” fián segített, aminek hatására nemcsak a filozófus, hanem Interamna kormányzójának fia is felvette a keresztény hitet. This is a very tempting process, during which you can immerse yourself in the atmosphere of true bliss. Russian beauties are known for their stunning appearance. Look free live porn - pleasure for real men. Free registration gives you the opportunity to communicate with the most charming slutty girls. If you have not tried to communicate in this free sex video chat, then there is good news for you. There is no registration.

A kormányzó azonban nem igazán díjazta az ötletet, és bosszúból megkínoztatta, majd lefejeztette a püspököt. Bálint hívei azonban nem hagyták annyiban a dolgot. A halottat titokban eltemették, de tettükért ők is halállal lakoltak. Terni Szent Bálintról azt tartották, hogy titokban összeadta a katonákat is szerelmükkel, ami akkoriban igencsak nagy vétségnek számított. Rajtuk kívül élt a korabeli Africa provinciában is egy Szent Bálint, akiről azonban a nevén kívül sajnos semmi sem maradt fent.

Hogy melyik szent volt az, aki a börtönőr vak lányát meggyógyította, és február 14-én, a halála napján egy papírcetlin úgy búcsúzott el tőle, hogy a „Te Bálintod”, mind a mai napig nem tisztázott.

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek