4 évnél régebbi cikk

Repülőgépgyártás és traktoroslányok képzése - a vajtai kastélyok izgalmas története
·Történelemértékeink·Utolsó frissítés: undefined
Fehérvár Médiacentrum fotója
nzp
Repülőgépgyártás és traktoroslányok képzése - a vajtai kastélyok izgalmas története
·Történelemértékeink·Utolsó frissítés: undefined

Vajta központján áthajtva két figyelemre méltó épület kelti fel az érdeklődésünket. Ezek történetével foglalkozunk a héten.

Az egyik az enyhe magaslaton álló, ragyogó szépségű és arányú klasszicista kastély tömbje. Traktoroslányok képzése folyt itt a grófi család távozása után. Mára eredeti szépségében felújítva áll parkjának közepén. Szebb, mint újkorában. A Golgota Főiskola működik falai között. A másik, a műutat egyik élével szinte kibökő, több mint kétszáz éves, terebélyes méretű grófi kúria a padlásablakait sormintaként díszítő egyedi, különleges bádog sisakokkal. Általános iskolának ad helyet, hogy megszolgálja létét. Ez a régi Zichy-kastély. Azok közé a Fejér megyei épületek közé tartozik, melyek fennmaradását, korhű megjelenítését 2011 óta műemléki védettség garantálja.

Védetté nyilvánításával a kastély és környezete, a gazdasági melléképületek, a a víztorony és történeti kert értékei megőrzésre kerültek. De állt Vajtán egy harmadik kastély is, az erdő közepén. A II. világháború előtt Zucher német repülőgépgyáros nézte ki magának a helyet. A náci hadsereg tábornokaként visszatérve 1942–45 között építette fel modern kastélyát. Mintául a Zichy-kastély szolgált. Alá bunkert, mellé repülő-leszállópályát tervezett. A beköltözésre azonban már nem került sor. A kastélyt egy évvel elkészülte után, 1946-ban a falu az utolsó tégláig elbontotta. Csak a derítője maradt még egy ideig épen, a gyerekek használták őrsi bunkerként. Aztán Zucher repülőgépgyáros álmait birtokba vette az erdő. Talán majd valaki megtalálja alapjainak maradványait. Hogy a tábornok miért választotta éppen Vajtát, rejtély.

Zichy Nándor grófé volt a vajtai birtok, akiről az adonyi történetben megemlékeztünk. A klasszicista kastély építője Nándor fia, Zichy Aladár. Életének íve születési előjogai alapján kiszámítható. Lehetőségeit a történelem alakította. Szerencsés időben, a kiegyezés körüli években született a nagylángi-soponyai kastélyban, a János grófok birodalmában. Fiatalságának évei a boldog békeidőkben teltek el. Családot alapított Hunyady Henriettával, és élték az arisztokraták szokásos életét. Nándortól nemcsak a vajtai birtokot, hanem a Néppártot is megörökölte, ennek színeiben képviselősködött a kőkemény ellenzék soraiban. Mint arisztokrata, a főrendi ház tagjaként politizálhatott.

Az első világégés előtt a király személye körüli miniszteri poszt betöltésére kérte fel a móri születésű Wekerle Sándor miniszterelnök. Mit jelentett ez a talányos pozíció? A minisztérium székhelye Bécsben volt, kis létszámmal, viszonylag csekély ügyforgalommal működött, iratanyagát Bécsben őrizték. Nemesség adományozása, adományozó oklevelek kiállítása és az adományozott részére való átadása, kitüntetések felterjesztése a királyhoz, Bécsben tartózkodó magyar állampolgárok részére külföldre szóló útlevelek kiállítása, segélyek kiutalása az e célra elkülönített alapból, magyar állampolgárok külföldön kötött házasságának hazai kihirdetése tartozott az önálló ügyintézés körébe. Elsősorban azonban közvetítő szerepe volt. Osztrák vagy külföldi hatóságok, udvari hivatalok, külföldi képviseletek és a magyar minisztériumok közötti közvetítés tartozott a feladatához. Aladár hűséggel szolgálta Ferenc József császárt, és megosztotta idejét Bécs, Budapest és Vajta között. A nyugalmas békeidőknek azonban vége szakadt.

Még 1911 októberében történt az eset, a későbbi IV. Károly és Bourbon-Pármai Zita hercegnő menyegzőjén, hogy X. Pius pápa képviselője felolvasta a pápa jókívánságait. Mintha megjósolta volna a jövőt, a vőlegényt a Monarchia jövendő uralkodójaként köszöntötte. Az esküvőn Ferenc Ferdinánd trónörökös is jelen volt. Elképedve hallgatta a pápa üzenetét, de nem tisztázta a félreértést. És tényleg. Nem telt el három év, és Ferenc Ferdinánd kiesett az öröklési rendből: Szarajevóban megölték.


Ferenc József 1914-ben 83 évesen, talán már nem is tiszta tudattal vágott bele a háborúba, hogy megbosszulja a trónörökös pár halálát. Pedig a merénylet hallatán a császár nem bánkódott. A Jóisten helyreállította a megbomlott rendet – mondta – melyet a rangon aluli házasság és a trónörökös által vallott zavaró ideák okoztak.

A háború kellős közepén, 1916. november 21-én reggel a monarchia az agg uralkodó halálhírére ébredt. Úgy halt meg, ahogyan élt. Tizennyolc évesen végigvezette a tollát az aradi vértanúk halálos ítéletén, nyolcvanhat évesen maga után hagyott egy kivérzett birodalmat. Tapasztalatlan, fiatal utódja pedig átvette a terhes örökséget Ausztria és Magyarország elpusztíthatatlan életerejébe vetett hittel: „…ellenségeink balhiedelme, hogy támadásaik folytatásával legyőzhetik, sőt szétrombolhatják a Monarchiát." Tévedett.

A háborús években a hatévi özvegység után újból házasodni készülő Zichy Aladár elvállalt egy kérészéletű megbízatást, a horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszteri posztot. A minisztérium feladata úgyszintén a közvetítés volt Horvát-Szlavónország és Magyarország valamint Ausztria között. Azután 1917. augusztus hónaptól bő egy évig, 1918. október végéig újra betöltötte a király személye körüli miniszter állását, immáron IV. Károly szolgálatában. És eljött az idő, amikor a háború a monarchia szétesésével véget ért. A fiatal IV. Károly és Magyarország szenvedte el az agg előd által kezdeményezett kockázatos háború következményeit. Az 1919. évi Habsburg-törvény a császárt megfosztotta előbb hatalmától, majd vagyonától, végül Ausztriából is száműzte. Zichy Aladár minisztériuma és munkaköre, a bécsi tartózkodások értelme ezzel megszűnt. Az új családalapítás Weinckheim Ilona grófnővel és a munkából felszabadult idő kedvezett a kastélyépítésnek.

Lapult a János grófok nagylángi-soponyai kastélyának asztalfiókjában egy Pollack Mihály által készített tervrajz, mely több mint egy évszázadig nem került felhasználásra. A rajzok még a klasszicista stílus jegyében készültek. Az eltelt száz év alatt ez a stílus már kiment a divatból. Zichy Aladár elkérte a tervrajzot, és leporolta. Az első házasságából származó Lívia lányának átadta a régi kúria kulcsait, és nekilátott egy új kastély megépítésének. Felkérte a kiscelli kastély és parkerdő tulajdonosát, Schmidt Miksa divatos bécsi bútorgyárost, lakberendezőt és építészt, hogy a tervrajzot és az épület elhelyezését hangolja össze.

A koporsókban folytatott szerelmi praktikáiról elhíresült zseniális mágnás kétes hírnévre tett szert, miután szeretője, Mágnás Elza holtan került elő egy Duna-parti lépcsőkre kitett utazókosárból. Fiatal felesége, Vida Lili sem járt jobban. Két év múlva Velencében halt hirtelen és gyanús halált nyaralása alkalmával.

A díszítőkedvéről is híres Schmidt Miksa a holttestet virágokba borított gondolára helyezve ravatalozta fel. Nos, ez a fura Schmidt Miksa helyezte el csodás környezetébe a páratlan megjelenésű kastélyt Trianon évében. Zichy Aladár a trianoni tragédia hangulatában építkezett. A parkba romantikus tiroli házat, gépházat és török fürdőt is épített, összhangban a természettel és a stílussal. A fából készült berendezések megőrizték a kifinomult ízlésű bútorgyáros keze nyomát.

Ami ezután következett, az a szövetkezeti mozgalmak alapításába és irányításába való belemerülés. A szomszédos Medina településen élő kortársa, Nagyapponyi Apponyi Rezső, a paripákért, kártyajátékokért rajongó „bolond gróf” társasága – aki a feleségét kártyán nyerte, és az utcákon lován végignyargalva ajándékokat szórt a gyerekeknek – talán hozott némi derűt is élete végére, mielőtt 1937-ben végleg eltávozott. Királyi palotának is beillő, felesége kedvenc virágával, a margarétamotívummal díszített, kupolás, intarziás kastélya, a lankákra forduló lélegzetelállítóan szép parkja, a kilátás, Vajtának a sárvári és hajdúszoboszlói fürdőkhöz hasonlatos ásványokban gazdag hévízfürdője különleges meglepetést és élményt tartogat számunkra.

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek