1 évnél régebbi cikk

Feldúlt grófi sírok Polgárdiban - naplófeljegyzések a Batthyány kastély történetéből
·Történelemértékeink·Utolsó frissítés: undefined
Fehérvár Médiacentrum fotója
fejermek.hu
Feldúlt grófi sírok Polgárdiban - naplófeljegyzések a Batthyány kastély történetéből
·Történelemértékeink·Utolsó frissítés: undefined

Legutóbb ifjabb Andrássy Gyuláné Zichy Eleonóráról emlékeztünk meg. Az ő történetét folytatjuk most.

Elérkeztünk az 1917-1922-es éveket naplóba rögzítő feljegyzésekhez, melyek könyv alakjában nemrég kerültek kiadásra. A könyv nemcsak magánéleti feljegyzéseket tartalmaz. Férje, ifj. Andrássy Gyula oldalán betekintést nyert a politika kulisszatitkaiba: neves politikusoktól – például Apponyi Alberttől – származó leveleket őrzött meg.

Beszámol Stefánia főhercegnő szokásairól, keményen jellemzi Horthy kormányzásának első éveit, a Károly király és Zita királynő visszatérési kísérleténél tanúsított kétarcú magatartását, az első vitézzé avatás „minden szentnek maga felé hajló” igazi hasznát. Megismerjük a Trianonról vallott keserű véleményét is. Származásából adódóan ismerte az arisztokrácia valamennyi jelentős tagját.

A róluk alkotott leírások olyan személyiségeket, jellemeket, történeteket tárnak fel, melyekről csak az ő naplójából tájékozódhatunk: „A hadúr (Horthy) vitézeket ütött a várkertben. Elsőnek saját két fiát, akik így adómentes birtokhoz jutnak és Zichy János Gézát, kinek atyja egy ezer holdas telket ajándékozott… és még sok mást… Semmi ok nincs a szüntelen ünnepekre. Pedig mást sem tesznek, mint ünnepelnek. Az egész országban nincs egy szem cukor sem, de azért vannak felütött vitézeink, és minden másodnap egy eget rengető nemzeti ricsaj.”

Polgárdi a családi összetartozás biztonságát nyújtotta az Andrássyak számára.

 

Ifj. Andrássy Gyula szeretett nővérénél és sógoránál gyakran vendégeskedett a kastélyban. Az egyik Andrássy lány, Klára – azaz Kája – itt tartotta esküvőjét. Odescalchi Eugénia, a sógornő így emlékezik meg az alkalomról: „Fivérem, Károly eljegyezte magát Andrássy Klárával, Károlyi Mihályné szül. Andrássy Katinka húgával.

Az esküvőt őszre tervezték, és nem Pesten tartják, hanem Polgárdiban, Batthyány Lajos szép kastélyában. Lajos bácsi felesége, Andrássy llona, Andrássy Tivadarnak és Gyulának a testvére. Andrássy Gyula most Klára mostohaapja, Zichy Ella néni ugyanis a férje halála után a sógorához ment férjhez. A polgárdi kastély méltó keretet ad az ünnepnek. Tágas, elegáns, tele ritka műkincsekkel. A szépen gondozott francia kertben nagy orangerie és pálmaház. Mögötte árnyas angol park. ... Az esküvő előestéjén egyedül utaztam Polgárdiba. Sok vendég gyűlt össze a fényesen kivilágított szalonokban, és az ebédlőben a gazdagon terített büfénél. Az esküvőről készült fényképeket ma is drága emlékként őrzöm. A fiatal pár mögött a két bűbájos kis uszályhordozó egyike Batthyány Bálint.

Az Andrássyak Tőketerebesen alakították ki családi kriptájukat. Ettől eltérően ifj. Andrássy Gyula Polgárdiban, a Batthyány-kastély kertjében került eltemetésre akár a nővérének, akár saját magának a döntése alapján. 1929-ben házastársa, Zichy Eleonóra ezt a döntést mindenképpen jóváhagyta. Ez Polgárdihoz és az ott élő családtagokhoz való szeretetet és ragaszkodást jelzi.

Andrássy Gyula kriptája a kastélykert dombján hatalmas kőkereszttel fedetten, ma már kifosztva tátong.

1945. első napjaiban Budapestet körülzárták az oroszok. A már idős Zichy Eleonóra Polgárdiban talált menedéket. Néhány hónappal később, már budai otthonában súlyosan megsérült, combnyaktörést szenvedett. Haldoklását leányai naplóban örökítették meg: „A Margit rakparton lévő házunkat elvették. Mama már nem fogja fel, hogy mi történik, nem érti, miért nem megyünk le a rakpartra. Nem érti meg, hogy minden elveszett.

Leültem mellé, és elnéztem őt, aki valaha az ország egyik legszebb asszonya volt, most pedig élettelen anyag. … Polgárdiban temettük el, Duci bácsi mellé. A polgárdi kastélynak azonban már csak a hűlt helyét találtuk: elhordta a nép. ... A sírokhoz menet átvágtam a régi parkon. A táj annyira megváltozott, hogy alig találtam meg a sírdombot. A kastélyból egyméternyi vályogtörmelék és hat vörösmárvány oszlop maradt meg. A sír környékén katonai lövészárkok, mély gödrök. A sírkövet elmozdították.”

A kastélykerti sírdombon ma is megtalálható az elmozdított két lap, rajtuk egy-egy kereszt és egy felirat Zichy Eleonóra halványuló nevével.

Az újratemetett családtagok egyike lenne tehát Zichy Eleonóra, a sírfülkét takaró márvány előlap azonban ma még felirat nélküli. Minden sírtábla takar egy izgalmas, lezárt életet.

Zichy Eleonórát budapesti sírjából exhumálva a szeretett Polgárdiba, férje mellé temették el leányai a falu részvételével a háborút követő vérzivataros hónapokban. A „szép akasztott” menye talán csak azért jött a világra – éppen a kiegyezés évében – hogy tehetségével és szépségével az Andrássy család fényét emelje!

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek