10 hónapnál régebbi cikk

7 székesfehérvári díjra várják a jelöléseket
·Kultdíj·Utolsó frissítés: undefined
7 székesfehérvári díjra várják a jelöléseket
·Kultdíj·Utolsó frissítés: undefined

A jelöléseket a díjakra február 4-ig lehet benyújtani.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását - írja az Önkormányzati Kommunikációs Központ.

Idén a következő 7 díjra várják a lakosság javaslatait:

„Penna Regia” díj

A „Penna Regia” díj Székesfehérvár érdekében kifejtett munkássága elismeréseként adományozható annak a természetes személynek, aki a sajtó munkatársaként Székesfehérvár életének tárgyszerű bemutatásával elősegítette Székesfehérvár ismertségét, elismertségét, a helyi közélet nyilvánosságát, illetve hozzájárult Székesfehérvár országos és nemzetközi megismertetéséhez, népszerűsítéséhez. Évente egy „Penna Regia” díj adományozható.

„Sipos Gyula-díj”

A „Sipos Gyula-díj” annak a természetes személynek adományozható, aki:

 1. a Magyar Honvédség tényleges katonai állományába tartozik,
 2. tartós és kiemelkedő munkát végez,
 3. helytállásával Székesfehérvár polgáraiban a Magyar Honvédség tekintélyét és a Magyar Honvédségbe vetett bizalmat erősíti,
 4. letvitele, magánélete a katonai hivatáshoz méltó.

Évente egy „Sipos Gyula-díj” adományozható.

„Székesfehérvár Közbiztonságáért” díj

„Székesfehérvár Közbiztonságáért” díj adományozható annak a természetes személynek, aki:

 1. a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság székesfehérvári telephelyén, vagy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság hivatásos állományában teljesít szolgálatot, illetve székesfehérvári polgárőr szervezet tagjaként rendszeresen segíti a rendőrség feladatainak ellátását a bűnmegelőzés területén,
 2. tartós és kiemelkedő munkát végez,
 3. helytállásával Székesfehérvár polgáraiban a tűzoltóság, a rendőrség, a polgárőrség tekintélyét és a beléjük vetett bizalmat erősíti,
 4. életvitele, magánélete a tűzoltói, a rendőri hivatáshoz, illetve a polgárőri tevékenység ellátásához méltó.

Évente legfeljebb három „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díj adományozható.

„Székesfehérvár Oktatásáért” díj

„Székesfehérvár Oktatásáért” díj adományozható annak a természetes személynek, aki Székesfehérvár oktatásában tartós, kiemelkedő szakmai munkát végzett, így tevékenységével a Székesfehérváron nevelt, oktatott gyermekek, tanulók, vagy hallgatók javát szolgálta

Évente legfeljebb három „Székesfehérvár Oktatásáért” díj adományozható.

„Székesfehérvár Ifjúságáért” díj

„Székesfehérvár Ifjúságáért” díj adományozható annak a természetes személynek, aki Székesfehérvár ifjúsága érdekében tartós, kiemelkedő szakmai munkát végzett, így tevékenységével a demokráciára, a közéleti felelősségre nevelés, a diákjogok érvényesülése területén a fiatalok javát szolgálta.

Évente legfeljebb egy „Székesfehérvár Ifjúságáért” díj adományozható.

"Székesfehérvár Egészségügyéért” díj

„Székesfehérvár Egészségügyéért” díj adományozható annak az orvosnak, egészségügyi szakdolgozónak, aki Székesfehérvár lakóinak egészsége, egészséges életmódra nevelése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységével a betegek javát és gyógyulását szolgálta.

Évente egy „Székesfehérvár Egészségügyéért” díj adományozható.

„Székesfehérvár Sportjáért” díj

„Székesfehérvár Sportjáért” díj adományozható annak a természetes személynek, sportegyesületnek, csapatnak, vagy közösségnek, aki vagy amely a sport területén kimagasló szakmai tevékenységet végzett, illetve kiemelkedő hazai vagy nemzetközi eredményt ért el.

Évente legfeljebb kettő „Székesfehérvár Sportjáért” díj adományozható.

Az elismerések adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet. A javaslatokat 2022. február 4. napjáig írásban kell benyújtani a polgármesterhez.

 A javaslatnak tartalmaznia kell:

 • az önkormányzati díj megnevezését, amely adományozására vonatkozik a javaslat,
 •  a javaslattevő nevét
 • a díj adományozására javasolt személy, közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének részletes méltatását.

A javaslatok benyújtása az alábbi módokon történhet:

 • a Polgármesteri Hivatal portáin kihelyezett irattartókban történő elhelyezéssel, vagy
 • postai úton – 2022. február 4. napjáig történő beérkezéssel – az alábbi címre: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Borítókép: SimonErika/ÖKK
Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek