7 hónapnál régebbi cikk

Módosult a 18 Celsius-fokos rendelet: több sportlétesítményben már melegebb lehet
Fehérvár Médiacentrum fotója
https://hunbasket.hu
Módosult a 18 Celsius-fokos rendelet: több sportlétesítményben már melegebb lehet

A Magyar Közlönyben már megjelent az új rendelet, amely módosítja az egyes intézmények veszélyhelyzeti működését.

Megjelent a Magyar Közlönyben az új rendelet, amely módosítja az egyes intézmények veszélyhelyzeti működését: az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt új szabály szerint az eredeti csak annyiban változik, hogy a 18 Celsius-fokos szabály alól mentességet ad néhány intézménynek - vette észre a 24.hu.

A hőmérséklet-korlátozás nem érvényes olyan sportlétesítményre, amely

a) esetében az adott sportágra vonatkozó, jelen rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett országos vagy nemzetközi szakszövetségi előírások alapján az edzés és verseny körülményeire való tekintettel 18 Celsius-foknál magasabb léghőmérséklet biztosítása szükséges, vagy

b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős vagy kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatást is biztosít.

A rendelet pénteken már hatályba is lépett.

A kormány külön rendeletet alkotott arról, miként lehet a sportlétesítmények működését felfüggeszteni.

A szabály érvényes:

  • minden üzemeltető gazdasági társaságra, amely felett az állam vagy a helyi önkormányzat többségi vagy közvetett befolyással rendelkezik.
  • üzemeltetőre, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat tagsági jogviszonnyal rendelkezik,
  • a központi költségvetési forrásból megvalósított sportlétesítmény üzemeltetőjére,
  • a központi költségvetési forrásból üzemeltetett sportlétesítmény üzemeltetőjére,
  • az üzemeltetést mint közfeladatot ellátó közérdekű alapítványra,
  • a külön jogszabályban meghatározott sportakadémiára és kiemelt régiós alközpontra,
  • a sportról szóló törvény szerinti sporttevékenység végzésére alkalmas helyiséggel rendelkező köznevelési és felsőoktatási intézmény üzemeltetőjére,
  • valamint az egyéb állami és önkormányzati szervezetre, amely sportlétesítményt üzemeltet.

A sportlétesítmény üzemeltetésének tervezett felfüggesztése előtt tíz munkanappal – vagy ha az üzemeltetés felfüggesztéséről szóló döntés ennél később jutott az üzemeltető tudomására, legkésőbb a tudomásra jutást követő első munkanapon – be kell jelenteni a sportpolitikáért felelős miniszternek.

A bejelentéssel egyidejűleg meg kell jelölni az üzemeltetés felfüggesztésének okát, tervezett kezdetét, tervezett időtartamát, a hátrányosan érintett sportszervezetek körét, a látogatók átlagos létszámát, az üzemeltetés költségét és azt is, mekkora az az összeg, amelyet nem képes biztosítani és azt is, van-e harminc kilométeres körzetben, hasonló jellegű sportlétesítmény.

A tornatermek, tornacsarnokok (egyéb, sportrendezvény megtartására alkalmas ingatlanok) üzemeltetői erre akkor kötelesek, ha a 2021/2022-es tanév második félévében a köznevelési vagy felsőoktatási intézményen kívüli szervezet vagy személy sporttevékenység vagy sportrendezvény céljára igénybe vette a létesítményt, de a 2022/2023-as tanév bármely időszakában a használatba adás, a használatbavétel finanszírozási okokra hivatkozással nem biztosítható. A rendelet szintén pénteken lép hatályba.

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek