3 évnél régebbi cikk

Haladni a korral – Miként változtathatja meg egy projekt az 50 év felettiek karrierútját?
·Gazdaságinnováció·Utolsó frissítés: undefined
Fehérvár Médiacentrum fotója
KDRIÜ
Haladni a korral – Miként változtathatja meg egy projekt az 50 év felettiek karrierútját?
·Gazdaságinnováció·Utolsó frissítés: undefined

Egy 8 országot képviselő partnerség arra keresi a megoldást, hogy miként javíthatók az 50 év feletti munkavállalók karrier lehetőségei.

Az eDigiStars projekt célja, hogy az elhelyezkedési nehézségekkel küzdő idősebbek megfelelő digitális készségekhez jussanak, digitális szakemberekké vagy vállalkozókká váljanak. Egy olyan szakmai közösség alakul ki minden partnerországban, amely előmozdíthatja az ezirányú törekvéseinket.

Az együttműködésben szakképzési és felnőttképzési intézmények, munkaügyi irodák, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, kereskedelmi és iparkamarák, ipari és gazdaságfejlesztési szervezetek, valamint a hátrányos helyzetűeket segítő szakmai szervezetek dolgoznak együtt a siker érdekében.

Az együttműködés legfőbb célja három szakmai dokumentum elkészítése, melyek jelentős szerepet játszhatnak a foglalkoztatási nehézségekkel küzdők karrierútjának megváltoztatásában. Az első kézikönyv, a POWERYOU, célja felhívni az idősebbek figyelmét a digitális világban rejlő munkalehetőségekre. A második kézikönyv, a CAMPUS, ajánlásokat fogalmaz meg a képzéseket nyújtó vagy felnőttoktatással foglalkozó intézmények számára az 50 év felettiek igényeihez igazított tanfolyamok létrehozásával kapcsolatban. Végül a harmadik kézikönyv (LABEL) pedig egy tanúsítványi rendszert ír le, amely a megfelelő digitális készségekkel rendelkezők képességeit fogja tanúsítani. Ezeket a kézikönyveket a partnerség műhelysorozatokon fejleszti ki, melyek első fordulója már lezajlott.

Az első workshop célja az volt, hogy megállapítsa a POWERYOU kézikönyv alapvető jellemzőit. A kézikönyv egy újfajta megközelítést fog alkalmazni, melynek eredményeként várhatóan megváltozik az idősek és az intézmények hozzáállása a digitális készségekhez. A munkacsoport legfőbb szakmai kérdései voltak, hogy miként érhető el a célcsoport és az intézmények attitűdjének megváltozása, hogyan küzdhető le a digitális világtól való félelem, valamint mitől lesz jobb a kézikönyv a máshol már használatban lévő tudásanyagoknál. További kérdések merültek fel a tekintetben is, hogy kiket is jelöl pontosan a célcsoport, és miként, milyen intézmények által lehet hozzájuk eljutni.

A CAMPUS kézikönyvet érintő megbeszélés alkalmával a partnerség megvitatta, hogy az idősebb generáció miként dolgozza fel a digitális információkat és milyen jó gyakorlatokat ismernek ezek elsajátítására. A legfőbb kihívást az jelenti, hogy az idősek figyelme, emlékezete és az információk feldolgozásának módja romlik. Ezért ezekre egyedi megoldási javalatokkal kell előállni.

A harmadik megbeszélés célja a LABEL tanúsítványi rendszer alapjainak megvitatása volt. A tanúsítványi rendszertől a partnerség azt várja, hogy a foglalkoztatók bizalma növekedni fog a projekt által kidolgozott tanúsítvánnyal rendelkező munkavállalók felé, s elismerik majd digitális készségeiket, ismereteiket.

A következő virtuális megbeszélésekre február második felében kerül sor, ahol a kézikönyvek kifejlesztésének további lépései fognak előtérbe kerülni.

Amennyiben szeretné nyomon követni az eDigiStars projektet, vagy felvenné a kapcsolatot a programért felelős szakemberekkel, látogasson el a projekt honlapjára, közösségi média oldalára, vagy keresse fel a projekt hazai partnereit, az Innoskart Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft-t vagy a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséget!

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/edigistars

https://www.facebook.com/edigistarsinterreg

http://www.kdriu.hu/

https://innoskart.digital/

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg.

 

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek