1 évnél régebbi cikk

81-es fejlesztése, Zámoly utca felújítása és Seregélyesi-Sárkeresztúri átkötő kiépítése - online fogadóórát tartott a polgármester
·Közéletfogadóóra·Utolsó frissítés: undefined
Fehérvár Médiacentrum fotója
Simon Erika
81-es fejlesztése, Zámoly utca felújítása és Seregélyesi-Sárkeresztúri átkötő kiépítése - online fogadóórát tartott a polgármester
·Közéletfogadóóra·Utolsó frissítés: undefined

A közlekedéssel, útfelújításokkal, tömegközlekedéssel kapcsolatban érkezett a legtöbb kérdés a hétfői online fogadóórán, de a Kodály felújításáról és a városban működő postai szolgáltatásokról is érdeklődtek a fehérváriak.

Ismét rengeteg kérdés, kérés érkezett Cser-Palkovics Andráshoz a február 27-i online polgármesteri fogadóórán (mind a kérdéseknél, mind pedig a válaszoknál csak a lényeget emeltük ki):

- A Széchenyi úti gyermekorvosi rendelő felújítása mikor lesz esedékes?!

- Folyamatosan újítjuk meg a városi rendelőintézeteket. Szerencsére elég sok el is készült mára, utoljára a Szekfű Gyula utcai rendelőt adhattuk át. Szeretnénk felújítani a Széchenyi úti rendelőintézetet is! A következő uniós ciklus tervezése folyamatban van, melyben az egészségügyi ellátás fejlesztésére is jelentős összegeket fordítunk. A pontos projektlista összeállítása is folyamatban van, a támogató szervekkel történt egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet véglegesítésre. Ennek lehet része ez a rendelő is.

- Buda úti posta kinyit-e még valaha?

- A postahivatalok bezárásáról a Posta döntött, ami Fehérváron öt kispostát érintett az összesen 10 fehérvári postából. Elértük, hogy ebből többet (összesen hármat) az önkormányzat társfinanszírozásában, nagyságrendileg évi 100 millió forintos városi költséggel újranyisson a Magyar Posta. Sajnos - bár a város szerette volna - az Eszperantó téren és a Budai út esetében nem volt lehetőség a finanszírozásra. Egyértelmű volt, hogy ha csak három nyitható, akkor a külső városrészekben nyitnak újra a kisposták, ahol nincs a közelben elérhető másik postahivatal.

A posta egyébként megkereste a várost, hogy amennyiben lesznek olyan gyógyszertárak, boltok, benzinkutak, amik vállalják az ezzel járó kötelezettségeket azok postai szolgáltatást is biztosíthassanak. Egy olyan bevásárlóközpont, ami a Budai úton található erre szerintem alkalmas is lenne.

- Milyen új fejlemények vannak a Fejérvíz átadásával kapcsolatban?

- Kiemelkedően fontos ügyről van szó. Az önkormányzat az integrációval kapcsolatos döntéseit meghozta, amelyekről az állami szerveket értesítettük. Várjuk a következő lépést.

- Börgöndön nagyon sok fiatal család él, egy bicikliút közvetlen az Alba Aréna multicsarnokhoz, vagy az Alba Ipari Zónához, illetve Fehérvárhoz nagyon megkönnyítené a kapcsolódást. Két évvel ezelőtti börgöndi lakógyűlésen említette, hogy ráhordó utak kiépítése keretében ez megvalósítható. Kérdésem, hogy ez a nagyon várt kerékpárút mikor kerül kiépítésre?

- Valóban több börgöndi fórumon felmerült már ez a kérdés. A Seregélyesi úttal együtt lehet megvalósítani, ha lesz pályázat. A földút egy szakasza Pákozd közigazgatási területe, illetve magántulajdon. Végignézzük a városi szakaszt, a többit jelezzük az illetékeseknek.

- Tényleg bezár a Százszorszép és a szedreskerti bölcsőde?

- A Százszorszép nem zár be. Az intézkedés csak a Szederre vonatkozik, de ott is csak 2025. augusztus 31-től. Egy új bölcsőde pedig már épül Maroshegyen, ami ősszel nyit. Bőven van bölcsődei férőhely tehát a városban! Az önkormányzat fenntartásában jelenleg 5 bölcsőde és 1 mini bölcsőde működik 6 telephelyen 452 férőhellyel, mely 2023. szeptember 1-jétől Maroshegy városrészben 1 telephellyel és 56 férőhellyel bővül.

Az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretében 1 alapítványi bölcsőde 84 férőhelyen nyújtja az ellátást. Feketehegy-Szárazrét városrészben 28 férőhellyel épül egyházi fenntartású bölcsőde, mely várhatóan 2024. évben kezdi meg a működését, 28 családi bölcsőde 195 férőhelyen biztosítja az ellátást. (a nem önkormányzati fenntartású férőhelyek száma összesen: 307).

- A Zámoly közt egyre többen használják menekülő útvonalként a bíróságnál található jelzőlámpás kereszteződés kikerülésére, illetve a Móri útról/útra történő kijutáshoz. Szeretnék érdeklődni tervezik-e a köz forgalmának csillapítását, illetve korlátozását? Azt is szeretném megkérdezni, hogy a tervezett új átkötés a Palotai útról a Bregyó felé milyen hatást fog gyakorolni a Felsőváros közlekedésére.

- Nagyon fontos, hogy a Felsőváros jelenleg terheltebb útjairól a forgalmat csak más úthálózati szakaszokra tudjuk átterhelni. Ezt csak új elemek megépítésével tudjuk megtenni. Ezért szerepel a helyi építési szabályzatban a Fecskepart utca megnyitása a Móri útra, az Aranysas utca csatlakozása ugyanebbe az új csomópontba, valamint a Kereszttöltés út kinyitása a Móri útra.

A tervezett megnyitások nem érintenek lakóutcákat, így hatásuk pozitív, akár a Szent Vendel utcát, akár a Zámoly közt nézve. A terv megvalósítása azonban pénzigényes, azaz időbe telő folyamat lesz, amelynek csak az elején járunk.

- Szeretnék érdeklődni a Civil Központ sorsáról. Kulturális közösségi csoportokat tartottam a helyszínen, és a novemberi záráskor márciusi nyitást ígértek. Azóta viszont semmi hír, úgy tudom a dolgozók szerződését nem újították meg 2023-ra. Ki fog nyitni idén a központ? Várhatóan mikor?

- A Civil Központot a jövőben bérbeadás útján kívánja hasznosítani az önkormányzat és a SZÉPHŐ Zrt. Várhatóan felsőoktatási és civil célokra. A részletek kidolgozása még folyamatban van, de az biztos, hogy az eddigi rendszer megváltozik majd. Erről lesz majd tájékoztató. Természetesen a civil szervezetekkel kapcsolatos teendőit az önkormányzat továbbra is ellátja, részben várhatóan más, közművelődési intézményei is részt vesznek majd a feladatellátásban.

- A Seregélyesi-Sárkeresztúri átkötő út kapcsán kérdezném, hogy mi várható a Seregélyesi úton lévő körforgalommal és az oda vezető úttal kapcsolatban?

- Nem városi útról van szó. Szerintem azonban nagy segítséget jelent majd, hogy a Budai út irányába is lesz összeköttetése az Alba Ipari Zónának. Ez csökkenti majd a Seregélyesi út forgalmát, főleg műszakváltások idején. Ez az út is megépül a multicsarnok beruházása keretében, ami lehetőséget ad majd a közösségi közlekedés fejlesztésére is. A déli összekötő út átadásával amúgy a forgalom is átrendeződik majd. Mind a Mártírok-Seregélyesi, mind a Köles utca körforgalomban változni a fog a csomóponti ágakon a forgalom aránya. Hosszabb távon természetesen biztosan szükség lesz a körforgalom kapacitásának növelésére, de jelenleg fontosabb az Auchan-körforgalom és a negyedik autópálya csomópont megépítése.

- A Kodály iskola tornatermét mikortól használhatják a gyerekek?

- Sajnos pontosan nem tudom megmondani, mert ez egy tankerületi beruházás. Úgy tudjuk, hogy hatósági probléma van a háttérben, aminek a megoldása lassan halad előre. Bosszantó, hogy mintegy fél éve elkészült a beruházás, de azt a gyerekek nem tudják rendesen használni. Mindenkinek arra kellene törekednie, hogy mihamarabb birtokba vehessék azt a gyerekek. Értem én az adminisztrációt, de a gyerekek azért szerintem fontosabbak. Annak viszont örülök, hogy állami pénzből a város elindíthatta a homlokzat és a tető felújítását. Szép lesz az iskola.

- Szeretnék érdeklődni, hogy a Zámoly utca felújítása mikorra készül el? Egyben érdeklődnék, hogy a Zámoly köz csapadékvíz-elvezetésének megoldására lenne-e lehetőség a mostani munkálatokkal együtt?

- A Zámoly utca felújítása várhatóan nyár végére készül el. A Zámoly köz csapadékelvezetése sajnos nem része a projektnek, a csapadékcsatorna befogadó kerül rendezésre, ami egy későbbi Zámoly közi csapadéképítést be tud fogadni. Sajnos a kivitelezés során közműkiváltási problémák mutatkoztak, amelyek miatt át kellett tervezni a csapadékelvezetést. Egy szakaszon pedig az útalapnak nincs megfelelő teherbírása, ezért pályaszerkezetet is kell cserélni. A kivitelezés közben jelentkezett problémák és a bővülő műszaki tartalom miatt került a határidő módosításra.

- Hogy halad és tart a 81-es út fejlesztése?

- Halad előre az útépítés előkészítő munkája. Elkészült már a megvalósíthatósági tanulmány és kijelölésre került a nyomvonal is. Jelenleg a környezetvédelmi hatástanulmányt engedélyeztetik. Az M81-es út koncesszióban fog elkészülni, mert annak a fejlesztési csomagnak a része. Dolgozunk rajta Törő Gábor képviselő úrral, mert nagy szükség van erre a fejlesztésre.

- A Bakony utca-elkerülő útkapcsolat várhatóan mikorra készülhet el?

- Idén készen lesznek a tervek, és remélem az engedélyt is megkapjuk. A pénzügyi fedezete Uniós forrás lesz reményeink szerint. Készülünk a pályázatra.

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek