1 évnél régebbi cikk

A magyar hadtörténelem elmúlt évezredét bemutató kiállítás nyílik Székesfehérváron
Fehérvár Médiacentrum fotója
Simon Erika
A magyar hadtörténelem elmúlt évezredét bemutató kiállítás nyílik Székesfehérváron

Újabb nagyszabású kiállításnak ad otthon a Szent István Király Múzeum. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum időszaki kiállítása 2023 tavaszától a fehérvári intézmény új kiállítóterében, 17 teremben mutatja be a magyar hadtörténelem elmúlt évezredét.

Az időszaki tárlat "A magyar katonai vitézség jelképei" munkacímet viseli. A tervek szerint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum időszaki kiállítása 2023 tavaszától várja majd a látogatókat a székesfehérvári Szent István Király Múzeum Rendház épületében.

A kiállítás 17 teremben mutatja majd be a magyar hadtörténelem elmúlt évezredét a magyar katona fegyverzetének, felszerelésének, illetve a mindenkori magyar haderő jelképeinek tükrében. Mindezt Székesfehérváron jelentette be Vargha Tamás miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, valamint Töll László ezredes, a HIM parancsnoka és Pokrovenszki Krisztián múzeumigazgató. 

A Szent István Király Múzeum Rendház épülete az Árpád-ház Program keretében újult meg és bővült ki. A fejlesztésnek köszönhetően létrejött egy több mint ezer négyzetméteres, szabályozott hőmérsékletű és páratartalmú kiállítótér, ami alkalmas exkluzív időszaki és állandó régészeti, történeti, illetve képzőművészeti kiállítások rendezésére. 

Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese, Székesfehérvár országgyűlési képviselője emlékeztetett a 2013-as kihelyezett kormányülésen merült fel az Árpád-ház Program gondolata, majd 2017-ben született az a kormánydöntés, miszerint az 2022-es Árpád-házról szóló kiállítás Székesfehérváron valósul meg.

"A 21. századi múzeumi tér kialakításához csaknem 5,5 milliárd forintos támogatást biztosított a kormány. Ezt Székesfehérvár városa 189 millió forinttal egészítette ki. Hosszú utat tettünk meg, sok munkánk volt a felújításban és a nagyszabású nyitó kiállításban, amellyel méltó módon emlékezhettünk Árpád-házi királyainkra. Nem titkolt célunk, hogy az épületben mindig legyen egy nagy, reprezentatív, sok látogatót vonzó kiállítás.

Nagy öröm, hogy a következő nagyszabású programról számolhatunk most be. Jövő év tavaszán a magyar hadtörténelem ezer évét ismerhetik meg a Székesfehérvárra látogatók.

A magyar katonai vitézség jelképei megtestesítik, élővé teszik a megmaradásunk érdekében vívott évszázados harcainkat és összekötnek bennünket vitéz elődeinkkel. Olyan jelképek ezek, amiknek a segítségével közösségben érezhetjük magunkat a haza mindenkori védelmezőivel. Ezekből a tárgyakból nyújt a látogatók számára egy rendkívüli válogatást a Hadtörténeti Múzeum páratlan gazdagságúnak ígérkező új kiállítása" – fogalmazott Vargha Tamás. 

Töll László ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka elmondta, hogy az időszaki kiállítás terveik szerint 2023 tavaszától a székesfehérvári Szent István Király Múzeum új kiállítóterében, 17 teremben mutatja be a magyar hadtörténelem elmúlt évezredét a magyar katona fegyverzetének, felszerelésének, illetve a mindenkori magyar haderő jelképeinek tükrében. 

És mi számít jelképhordozónak a katonaságnál?

Nem feltétlenül csak a legnyilvánvalóbb külsőségekre kell gondolnunk, mint például a sűrűzsinóros huszáruniformis, az uralkodói névjellel hímzett tarsoly, vagy a farkasfogas, Szűz Máriás zászló. Jelképpé válhat minden olyan tárgy, amely a katonát szolgálata során körbevette, lehetett az fegyver, felszerelés, viseleti darab, használati tárgy vagy háborús emlék.

Hiszen sajátosan, csak a magyarságra jellemző forma- és ízlésvilággal, díszítéssel találkozunk a hódoltság korának hegyestőrein, Mária Terézia huszártisztjeinek nappal, holddal és csillagokkal ékes fringiáin, Kossuth honvédjeinek tölténytáskáin, a Nagy Háború propagandajelvényein, de még a Ludovika Akadémia báli meghívóin és a tömeghadsereg korának leszerelő zászlóin is.

Ugyanígy jelképnek minősül, magyar sajátosságokat visel a hazai tervezésű és készítésű fegyverzet, hiszen egyként tanúskodik hadmérnökeink ízléséről és tudásáról, hadiiparunk és gyártáskultúránk jellegzetességeiről és gyártói stílusáról. 

"A tárlaton tematikus bontásban ismerhetik meg a látogatók ezer év jellegzetes vagy éppen különleges magyar fegyvereit, amelyekkel a honfoglaló harcosoktól napjaink honvédjéig a magyar katona teljesítette szolgálatát, védte hazáját; a haderő és a katonai szolgálat elsődleges jelképeit: a zászlókat, az egyenruhákat és a kitüntetéseket, amelyek az összetartozást és a kiválóságot szimbolizálták.

A militáriák mellett természetesen megjelennek a katonák mindennapjainak és ünnepnapjainak tárgyi emlékei, dokumentumai is, tükrözve a különböző korszakok katonai szimbólumrendszerét" – összegezte a tárlat tartalmi elemeit Töll László parancsnok.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetője kiemelte a Szent István Király Múzeummal való együttműködés jelentőségét, melynek a részleteit az elkövetkező időszakban közösen dolgozzák ki a fehérvári intézménnyel.

Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója kiemelte, hogy a Királyok és Szentek – az Árpádok-kora kiállítás sikere is azt erősítette meg, hogy a látogatóknak van igényük és érdeklődésük történeti és régészeti témájú kiállítások iránt.

Közel 44 ezren tekintették meg az Árpád-ház tárgyi emlékeit bemutató exkluzív anyagot. Ez meghaladja a 2017-es Seuso kiállítás 40 ezres látogató számát.

"Óriási lehetőséget jelent az, hogy az intézmény életének eddigi legnagyobb felújítása valósulhatott meg a Rendház épületének rekonstrukciójával az állam támogatásával. Nem titkolt célunk, hogy Székesfehérvár egy új közösségi térrel is bővüljön. Konferenciáknak, rendezvényeknek, beszélgetéseknek és számos eseménynek adhat majd otthont a Látogatóközpont, ahol egy több kamerás közvetítőrendszert is kiépítünk.

A legmodernebb eszközök kerültek beszerzésre, amellyel élőközvetítéseket is megvalósíthatunk online felületeinken, a honlapunkon, a Youtube–csatornán, a közösségi oldalunkon, de az optikai hálózat segítségével akár a Fehérvár Televízióban.

Azt gondolom, a kísérőrendezvények tekintetében is együtt tud gondolkodni a két intézmény! Virtuális tárlatvezető app-al is rendelkezünk és számos olyan technológia áll a rendelkezésünkre, ami szükséges egy élményekben gazdag, interaktív tárlathoz!" – tette hozzá Pokrovenszki Krisztián. 

Az idei évben a múzeum a Prosperis Alba Kutatóközpont közreműködésével felmérést végzett a látogatók körében. Több területre fókuszált a kutatás, azt is vizsgálták, hogy mely kiállítások iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés.

"A válaszok alapján elmondható, hogy választások 26 százalékában a történeti, míg 20 százalékában képzőművészeti kiállítások iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. A történeti kiállítások iránt érdeklődők aránya kiugróan magas, a kérdőívet kitöltők háromnegyede szívesen látna ilyen jellegű kiállítást" – fogalmazott a Szent István Király Múzeum igazgatója. 

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek