A Prohászka-emlékmű története
Fehérvár Médiacentrum fotója
Pápai Barna
A Prohászka-emlékmű története

Prohászka Ottokár 22 éven át volt Székesfehérvár megyés püspöke, emlékművét a városhoz ezer szállal kötődő Ohmann Béla és a Székesfehérváron templomokat is tervező Kossuth-díjas építész, Weichinger Károly alkotta.

A közelmúltban sokat foglalkoztunk Ohmann Béla szobrászművész székesfehérvári alkotásaival, így bemutattuk a Schmidl-villa sarkán található Szent József és Jézus szobrát, valamint foglalkoztunk a kiváló szobrász egy másik helyi remekművével, a Kálmáncsehi Domonkosnak emléket állító szobor. Talán kevesen tudják, hogy a Várkörúton, a Prohászka ligetben található Prohászka-emlékmű is Ohmann Béla alkotása.

A korábbi, fentebb linkelt írásokban már részletesen foglalkoztunk az 1890-ben született, majd kiemelkedően gazdag pályafutása után 1968-ban elhunyt Ohmann Béla munkásságával, így most nézzük magának a szobornak történetét.

Prohászka Ottokár nevét a városban élők szinte biztosan kivétel nélkül ismerik: magyar-római katolikus pap, egyházi író, filozófiai és teológiai doktor, politikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, országgyűlési képviselő, 1905-től egészen haláláig Székesfehérvár megyés püspöke volt. Már főpapi beiktatásakor a magyar közélet egyik legtiszteltebb egyénisége volt, aki a liberalizmus és az egyház összefonódásának filozófiáját és annak fontosságát hirdette.

Székesfehérvár fejlődésének nagy pártolója, az egyházmegye puritán, közvetlen, tevékeny, mecénás és adakozó püspöke. A német és a magyar mellett szlovákul, latinul, franciául, ógörögül és héberül is beszélő Prohászka Ottokár 22 éven át, 1927-ben bekövetkezett haláláig volt Székesfehérvár megyés püspöke.

Halála után mindössze pár évvel megkezdődött emlékművének kivitelezése a Várkörúton, erről a Köztérkép így ír:

„A Prohászka emlékművet 1938-1943 között készítették. Az angyal figurája bal kezét magasba emeli, talapzata a városfalat lezáró kőpillér. A pilléren lejjebb Prohászka Ottokár domborműve látható. A várfal mögötti kert Püspökkert kovácsoltvas kapuja szintén az emlékmű része. A kapun Prohászka Ottokár és Shvoy Lajos püspökök címere látható. A kapu felirata: Szent István városa lánglelkű Ottokár püspöke emlékére. Anno domini 1941.”

Érdekesség, hogy az emlékmű esetében nem kizárólag Ohmann Béla nevét kell feljegyeznünk alkotóként. A rendkívül összetett, több elemből álló alkotás megvalósulásában jelentős szerepe volt a Kossuth-díjas építésznek, az 1893. október 12-én Győrben született és 1982. január 25-én Budapesten elhunyt Weichinger Károlynak. A neves építész is több szálon kötődik Székesfehérvárhoz, 1929-ben ő készítette el a Prohászka Ottokár Emléktemplom terveit, majd a második világháború végén az Öreghegyi Római Katolikus Plébániatemplom terveit is.

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek