7 évnél régebbi cikk

A rendőrség lelepleződött, a közvélemény háborog! - Ez történt Fehérváron 120 éve
Fehérvár Médiacentrum fotójaA rendőrség lelepleződött, a közvélemény háborog! - Ez történt Fehérváron 120 éve

1897-ben sem volt unalmas az élet Székesfehérváron. A korabeli beszámolók szerint napra pontosan 120 éve a közgyűlésre készült a város, lelepleződött ugyanis a rendőrség 18 évig tartó "rendszere". Hogy pontosan mi is volt ez a rendszer, és mit is követett el a rendőrség, azt nem tudjuk meg a Fejérmegyei Napló "márczius" 27-i számából, ízelítőt azonban tudunk adni a korabeli zsurnalizmusból.

A Fejérmegyei Naplót 1894-ben alapították. 1897-ben (vagyis 120 évvel ezelőtt) hetente kétszer, szerdán és szombaton jelent meg. Az újság politikával, társadalmi és gazdasági ügyekkel, valamint szépirodalommal és művészettel foglalkozott. 

A napra pontosan 120 évvel ezelőtti számban a vezércikk a rendőrség leleplezésével foglalkozik. Azt ugyan nem tudjuk meg, hogy pontosan mit is követett el a rendőrség, azt viszont igen, hogy nagy volt a felháborodás. Mint olvasható, "az izgalomnak két hét óta hömpölygő áradata, mely Székesfejérvár lakosságát a rendőrség leleplezése folytán eltöltötte, odagördül most a 29-én tartandó városi közgyűlés elé. Leghivatottabb fóruma elé kerül tehát az ügy s igy nem csodálható, hogy a közönség feszült izgalommal tapad a hétfői nap eseményeihez, a midőn összpontosul minden kérdés, hogy a közvélemény hivatott birái mondjanak itéletet a 18 éves rendszer fölött."

Hogy mi volt ez a 18 éves rendszer, az nincs kifejtve, a legtöbb információval szolgáló bekezdés a következő: "A közönség bizalmatlanságát igazolja a most köztudomásra jutott dolog, hogy a rendőrség két évtizeden át nem a nagyközönség érdekeit védte; nem az erkölcsöket javitotta; hanem hivatalos hatalommal támadta meg a polgárokat egyes emberek érdekeinek kielégitésére, és hivatalos assistenciával terjesztette az erkölcstelenséget."

A Fejérmegyei Napló arculatához hozzátartozott a minden lapszámban helyet kapó vers és tárca is. Ebből kiderül, hogy március végével 120 évvel ezelőtt is ugyanaz foglalkoztatta az írástudókat, mint ma. Az újság 1897. "márczius" 27-i számában a tárca témája a "tavaszi napsugár első csókja, a természet ébredése" volt, az aktuális vers pedig Ada Negri olasz költő tollából a Névtelenül című poézis.

Befogott pillangók

A pontosan 120 évvel ezelőtt megjelent lapszámban a tárca és a vers mellett több mint egy tucat minuszos hír is közöltek a szerkesztők. Ezekből megtudhatjuk például, hogy "Hápek Ignácz perkátai ember hétfőn késő este tért vissza Penteléről és a határnál kocsija felfordult, Hápek a kocsi alá került, mely őt összetörte. Másnap reggel találták meg a kocsi alatt eszméletlenül, de már az előhívott gyors orvosi segély sem használt, mert pár órai szenvedés után meghalt. Temetése csütörtökön ment végbe a község általános részvéte mellett".

Aztán írnak arról is, hogy "Kostyák István székesfejérvári lakosnak két hónapos gyermeke tegnap délután megfulladt. Kostyák 12 éves leánya gondozása alá bizta tegnap délután s midőn a kis leány néhány percznyi távollét után a bölcsöhöz ment, a csecsemő arczczal a dunnára feküdve meg volt fulladva. A rendőrség megindította a nyomozást, hogy vajjon nem forog-e fenn gondatlanság. A gyermek felbonczolása törvényszékileg elrendeltetett."

Szintén a hírek között olvashastó még, hogy "a romlottság sok leánynak végleg megtámadta az erkölcsét, s az ilyenek aztán ahelyett, hogy szolgálatba szegődnének, az utczákon kóborolnak naphosszat és egész éjen át. A rendőrség tegnap is befogott 4 darab ilyen pillangót, hogy fenyités által némileg egy darabig segitsen rajtuk."

Gyémántos körmök, avagy korabeli manikűr

Hogy bepillantást nyerjünk a kor divatjába is, a vegyes "rovatban" arról olvashatunk, hogy "az előkelő angol társaság ismét kitalált egy divatot, mely csökkentse azok zavarát, a kik nem tudják, mire adják ki pénzüket? Gyémántot erősítenek körmükre. A dolog azonban hosszadalmas eljárást igényel..."

És végül egy egyperces a "századvégi gyermekről": "Laczika rossz volt s anyja megbüntette. Laczika semmit sem szól, hanem odamegy atyjához, a ki a kandallónál ül, ráüt a vállára s aztán fejét vakarva, azt mondja neki: - Igazán nem tudom, hogy mi jutott az eszedbe, hogy ezt az asszonyt feleségül vetted."

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek