11 hónapnál régebbi cikk

Fenntartható turisztikai innováció hibrid projektmenedzsmenten keresztül
Fehérvár Médiacentrum fotója
KDRIÜ
Fenntartható turisztikai innováció hibrid projektmenedzsmenten keresztül

Mi az a HyPro4ST?

A HyPro4SΤ célja a fenntartható turisztikai ágazat meglévő és leendő projektmenedzsereinek projektmenedzsment készségeinek, digitális, zöld, üzleti és kreatív készségeinek fejlesztése, valamint a szakképzésben és felsőoktatásban résztvevők ismereteinek bővítése a fejlett fenntartható, digitális, projektmenedzsment, vállalkozói és oktatási módszerek terén. E célokat a fenntartható és hibrid projektmenedzsmentre, valamint a többszintű szoft készségekre vonatkozó moduláris, mikrotanuláson alapuló szakmai tantervek kialakítása, fejlesztése és megvalósítása révén kívánja elérni, amelyek közvetlenül reagálnak a meglévő kutatási eredmények által azonosított készségigényekre.

A projekt háttere

Tekintettel arra, hogy az idegenforgalmi ágazat hatással van a világgazdaságra és a regionális fejlődésre, a fenntartható fejlődés és a projektszemlélet kérdése különösen aktuálissá válik, hangsúlyozva a hatékony irányítás fontosságát.

Az Agenda 2030 fenntartható célok és az éghajlatváltozásról szóló párizsi nyilatkozat elismeri a turisztikai ágazat kritikus szerepét, amely a globális GDP és foglalkoztatás 1/10-ét adja.

Ezért kell megjelennie egy olyan fenntartható hibrid projektmenedzser pozíciónak a munkaerőpiacon, aki rendelkezik mindazokkal a kompetenciákkal, amelyek a fent említett cél elérését szolgálhatják.

A HyPro4ST Szövetség az Oktatásért és Vállalkozásokért innovatív és holisztikus megközelítést kínál a már meglévő és leendő projektmenedzserek és más, a fenntartható turizmus iparágában dolgozó szakemberek és hallgatók oktatására és támogatására, azzal a céllal, hogy a felsőoktatásban az együttműködés és a tudásáramlás révén fellendítse az innovációt.

A projektben 17 partner vesz részt 6 különböző országból. Magyarországot a székesfehérvári székhelyű KDRIÜ Nonprofit Kft., valamint a Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft. képviseli.

A projekt a következő fejlesztésekre koncentrál:

• Közös képzési program, a HyPro4ST VOOC és a HyPro4ST gyakorlati útmutató az oktatók számára;

• A fenntartható hibrid projektmenedzser, mint új munkakör leírása a fenntartható turizmus ágazatban és a kapcsolódó minősítési rendszerben;

• HyPro4ST virtuális oktatóközpont

6 szeminárium, 6 online kurzus, 2 munkaalapú oktatási tevékenység és a transznacionális mobilitás révén 700 szakember kompetenciái kerülnek fejlesztésre, megszüntetve a készségek és képességek közötti eltéréseket, és támogatva a fenntartható turisztikai ágazat hatékony felsőoktatási és szakképzési rendszerének kialakítását.

HyPro4ST hozzájárul a következőkhöz:

• Az egyes partnerországok sajátosságainak és kihívásainak azonosítása a fenntartható turisztikai ágazat tekintetében, valamint a turisztikai ágazat különböző szakterületein dolgozó projektmenedzserek teljesítménybeli hiányosságaihoz kapcsolódó tanulási és fejlesztési (L&D) igények meghatározása.

• A mikro-tanúsítványok minőségbiztosítási és kreditátviteli páneurópai rendszereinek alkalmazásával előállított erőforrások hosszú távú hatása és határokon átnyúló átvihetősége.

• A fenntartható fejlődésre vonatkozó Agenda 2030, az Európai Zöld Megállapodás, az Európa Helyreállítási Terv és az Európai Szakképzési Program 2030 végrehajtásának támogatása.

A nemzeti jelentések

A HyPro4ST-partnerek a kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket (kérdőívek, interjúk és fókuszcsoportok, irodai kutatás, a legjobb gyakorlatok azonosítása) ötvöző folyamat révén adatokat gyűjtöttek a fenntarthatóságról, a készségekről és a turisztikai rendszerekben való képzésről, valamint a hibrid projektmenedzsment módszerről országaikban. Ennek eredményeként hat nemzeti jelentés készült, partnerországonként egy-egy, a munkaerő-piaci igényeket felvázoló dokumentum.

Ezek a jelentések a fenntartható turizmus projektmenedzsmentjének sokszínűségét mutatják a résztvevő országok között, ugyanakkor rávilágítanak a projektmenedzserek készségeiben és képzettségében megfigyelhető különbségekre is.

Az országos eredmények egy zárójelentésben kerültek feldolgozásra, amely összefoglalja az eredményeket és azok elemzését, biztosítva, hogy a levont következtetések általános érvényűek legyenek, és hozzájáruljanak az új munkaköri profil kialakításához.

A HyPro4ST projekt munkaerő-piaci szükségletelemzése nyilvánosan elérhető lesz a projekt honlapján.

A nemzeti jelentések fontosabb megállapításai:

• A társadalmak nagy változásokon mennek keresztül, és az emberek sokkal tudatosabbak, mint korábban. A közintézmények, a vállalkozások és a helyi közösségek a zöld és a digitális átmenetre úgy tekintenek, mint a további fejlődésükhöz szükséges lépésre.

• A turizmus, talán jobban, mint más ágazatok, ismeri ezt a dinamikát, amit az úgynevezett "élményt nyújtó" termékek sikere és az olyan felelős gyakorlatok fontossága, mint a regeneratív turizmus, is bizonyít.

• Korunk társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásainak kezeléséhez egyre fejlettebb szervezési és irányítási készségekre van szükségünk. Ezek a készségek nemcsak a technikai szempontokat érintik, hanem az etikát, a kreativitást és az innovációt is.

• A képzések ebben az értelemben döntő szerepet játszanak, de nem mindig képesek lépést tartani az idő előrehaladtával.

• Ahol a szervezetek irányítását a projektmenedzsment módszerek vezérlik, ott a hagyományos és a rugalmas megközelítések vegyes (és ezért hibrid) megoldása tűnik a leghatékonyabbnak. Ez a koncepció azonban nem elterjedt a turisztikai szervezetek körében, különösen a kisebbek esetében.

A 2022 szeptemberében Athénban (Görögország) tartott nyitó találkozót követően a HyPro4ST-partnerek közel egy évig egymástól távol dolgoztak a projekt célkitűzéseinek megvalósításán.

2023 júniusában a partnerek megtartották a 2. projekttalálkozót, ezúttal Horvátországban, hogy értékeljék a projekt eddigi előrehaladását és eredményeit. Valamennyi résztvevő országból (Horvátország, Magyarország, Görögország, Olaszország, Portugália, Szlovénia és Magyarország) érkező partnerek lehetőséget kaptak arra, hogy újra találkozzanak kollégáikkal, és új munkatársakat mutassanak be a konzorciumnak. A résztvevők egészen a gyönyörű Opatija városáig utaztak, ahol a találkozók házigazdája, az egyetem Turisztikai és Szállodai Menedzsment Kara (FTHM) fogadta őket.

A projektértekezlet egy kétnapos esemény volt, amely lehetővé tette a partnerek számára, hogy megvitassák az eddig elért eredményeket és a projekt sikeres megvalósításához szükséges további tevékenységeket.

További információ a projektről: https://hypro4st-project.eu/

Az Európai Unió finanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Központ véleményét és a Végrehajtó Ügynökség (EACEA) álláspontját. Ezekért sem az Európai Unió, sem az EACEA nem tehető felelőssé.

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek