4 évnél régebbi cikk

InnoSchool – Középiskolás fiatalok vállalkozói oktatása
Fehérvár Médiacentrum fotója
KDRIÜ
InnoSchool – Középiskolás fiatalok vállalkozói oktatása

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség részt vesz az InnoSchool nemzetközi projektben, melynek célja a közép-európai országokban, köztünk hazánkban is a vállalkozói szellem erősítése és a vállalkozóvá válás segítése a középfokú iskolai tanulmányaikat végző fiatalok körében.

Az InnoSchool projekt a diákok vállalkozói oktatását az élményalapú oktatás felől közelíti meg, amely napjainkban egyre hangsúlyosabb elemévé válik a pedagógiai módszereknek.

Az oktatási anyag két célcsoportot céloz meg, a vállalkozói ismeretekkel rendelkező és még nem rendelkező 15-17 éves korosztály diákjait.

E diákok vállalkozói készségeit egy, a tantermi és az online oktatási környezetet magába foglaló oktatási anyagon keresztül fejlesztik. Az oktatási anyag így lehetővé teszi, hogy a diákok a megszokott tantermi környezetben, a tanárok segítségével sajátítsák el a tananyagot. Míg a digitális játék a diákok ismereteinek mélyítését, s tudásuk számonkérést közelíti meg egy újfajta módon.

A projekt keretében kidolgozott InnoSchool digitális játék kiemelt hangsúlyt fektet a tanulási élmény növelésére, a tananyag vonzóvá tételére.

Ezt a projekt partnersége úgy kívánja elérni, hogy a digitális játék egyrészt jelentős vizuális élményt biztosít a diákok számára, másrészt olyan példákat mutat be hat témakörben – gyermek jólét, környezeti felelősségvállalás, idősek gondozása, vidéki periféria helyzet, kirekesztett csoportok, munkaerő elvándorlás –, amelyek érdeklődésüket felkeltik, s tudnak hozzá kapcsolódni. Ezt követően egy-egy esettanulmányon keresztül láthatnak példát arra, hogy milyen üzleti megoldások valósultak meg eddig a hat társadalmi kihívás kapcsán. E jó gyakorlatok segítségével állapíthatják meg, hogy mik egy sikeres társadalmi vállalkozás legfőbb tulajdonságai. Végezetül saját maguk dolgoznak majd ki üzleti terveket a társadalmi kihívások megoldására.

Az InnoSchool oktatási anyag tesztelésére hat közép-európai országban, köztük Magyarországon is sor kerül a 2020/21-es tanév őszi félévében.

A tesztelésben való részvétel nyitott bármely Fejér megyei középiskola számára, a magyar nyelvű tananyaghoz és a játékhoz ingyenes hozzáférést biztosítanak.

Amennyiben érdeklődését felkeltette az oktatási anyag és annak tesztelése, az Ügynökség munkatársai várják megkeresését a kdriu@kdriu.hu e-mail címen.
A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
Project co-funded by European Union Funds (ERDF, IPA, ENI)

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek