3 évnél régebbi cikk

Mi lesz a székesfehérvári Akóts-malom sorsa?
·Híreklokálpatrióta·Utolsó frissítés: undefined
Mi lesz a székesfehérvári Akóts-malom sorsa?
·Híreklokálpatrióta·Utolsó frissítés: undefined

Az Akóts-malom, azaz az egykori vízivárosi gőzmalom sorsa az egyik legnagyobb kérdőjel a vízivárosiak számára, de nemcsak nekik fontos, hanem a város egészének is. Az biztos, hogy senki nem szeretné veszni hagyni az Európában is egyedülálló ipari műemléket!

„Tervünk, hogy megtartsuk a malom épületét, esetleg ipari műemlékként működtessük, hiszen építészetileg és technikailag is európai szintű ritkaságról beszélünk!” – mondja Horváth Miklósné önkormányzati képviselő.

Miután sokáig molnárképzés folyt a gőzmalomban, az ingatlan vagyonkezelését az illetékes minisztérium illetve a Szent István Szakközépiskola vette át. 2012-ben azonban megszűnt a molnárképzés, a malmot bezárták, de csak 2019-ben került vissza a vagyonkezelésből a tulajdonos önkormányzathoz. Ebben az „átmeneti” időben az önkormányzat saját forrásból gondoskodott a már a Király sori lakóházakat is veszélyeztető rágcsálók irtásáról, az udvar gyomtalanításáról és a külső terek rendben tartásról.

2019-ben a városi közgyűlés döntött arról, hogy a malom üzemeltetésével megbízza az önkormányzati tulajdonú Városfejlesztési Kft.-t. Azóta a legfontosabb vagyonvédelmi és a további állagromlást megelőző intézkedések megtörténtek.

Eddig 7 millió forintba kerültek az olyan munkálatok, mint a gőzmalom udvari kapujának kicserélése, a felgyülemlett, tűzvédelmi szempontból veszélyes hulladékok elszállítása, a galambok tanyájának felszámolása a malom épületében, a rágcsálómentesítés, a lefolyók kitisztítása, a vagyonvédelmi zárcserék, a beázások és a málló vakolatok javítása.

Megtörtént a teljes épület felmérése fotódokumentációval, és a fellelhető ingóságok számbavétele. A koronavírus-járvány minden önkormányzati forrást igénylő munkára kihat, így a gőzmalommal kapcsolatos további intézkedésekre is. Jelenleg a fellelt ingóságok kategorizálása folyik a Városi Levéltár vezetésével.

„A jövőt illetően alapvető kérdés az épített örökség további sorsát illetően, hogy melyek azok az épületrészek, amelyek fejlesztése integrálható a műemlék malomépülethez, a továbbiakban műemlékvédelemre érdemesek és a meghatározott funkcióra hasznosíthatók.” – részletezte Horváth Miklósné. Egy biztos: több milliárd forintos forrásigényt jelent egy komplex műemlékfelújítás és a további működtetés. Ezt saját forrásból az önkormányzat a jelenlegi helyzetben nem tudja megvalósítani. – „Az országos műemlékvédelmi hatóság a felmérést követően remélhetőleg részt vállal majd ennek a célnak az elérésében egy pályázati lehetőség biztosításával. Ez sokunk reménye! Egyelőre a malomhoz tartozó gépműhely felújítását kellene megoldani. Ez sem kis feladat, mert a teljes fűtésrendszer tönkrement, és az elektromos hálózat is felülvizsgálatra szorul. Egyszóval nagyon sok munka van még, de ha egy város meg akarja őrizni értékeit, akkor azt meg is teszi, és mi így kezeljük az Akóts-malom ügyét!”

Miért jelentős az Akóts-malom?

Ez a valamikor működő gőzmalom a városrész iparos múltjának emléke, amit az 1880-as évek második felében épített egy Mann nevű téglagyáros. A gőzmalmot 1907-ben vette meg a város közéletében is jelentős szerepet vállaló Akóts János. 1918-ban épült fel a háromszintes épületben az Európában máig egyedülálló favázas szerkezetű gőzhengermalom és az épület alsó szintjén Ganz típusú hengerszékekkel a hengerpad. Külön érdekessége a létesítménynek, hogy búzamosógép az országban egyedül már csak itt található.

Az üzemet 1950-ben államosították, majd 1957-ben átszerelték. 1974-ben tanmalomként itt indította be a malomipari és sütőipari szakmunkásképzést a Székesfehérváron 1938-ban alapított, Szent István nevét viselő középfokú mezőgazdasági tanintézet. A gőzmalom patinás berendezései, technológiája egyedülálló módon ma is az eredeti állapotot tükrözik, annak ellenére, hogy a szakmunkásképzés 2012-ben megszűnt, és azóta a malom használaton kívül áll.

Borítókép: Kiss László
Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek