8 hónapnál régebbi cikk

eDigiStars - Kivételes lehetőség az idősebb munkaerő digitális kompetenciáinak fejlesztésére, oktatására
·Életmódoktatás·Utolsó frissítés: undefined
Fehérvár Médiacentrum fotója
KDRIÜ
eDigiStars - Kivételes lehetőség az idősebb munkaerő digitális kompetenciáinak fejlesztésére, oktatására
·Életmódoktatás·Utolsó frissítés: undefined

Ez a különleges projekt, melyet a Duna transznacionális program keretében az uniós alapok társfinanszíroznak, 8 országból származó partnerség keretein belül az 50 év felettiek digitális kompetenciáinak fejlesztésre összpontosít.

"Az idősek digitális vállalkozói képességeinek kiépítése innovatív képzési rendszeren keresztül", vagy röviden az eDigiStars projekt célja olyan fenntartható ökoszisztémák kialakítása, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az idősebb munkavállalók digitális önfoglalkoztatóvá váljanak.

A projekt segíti egyrészt az 50 év feletti munkavállalókat a kívánt készségek megszerzésében, másrészt pedig a különböző vállalatokat a versenyképességük megtartásában.

A projektben 19 partner vesz részt 8 Duna menti országból - Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Magyarország, Románia, Szlovénia, Ukrajna, Csehország és Ukrajna. A projekt fontos része három olyan kézikönyv kifejlesztése, amelyek döntő szerepet játszanak a folyamatban.

Az eDigiStars valódi szakmai együttműködésen alapul: szakképzési és felnőttképzési szervezetek, munkaügyi hivatalok, civil szervezetek, önkormányzatok, kereskedelmi kamarák, ipari és gazdaságfejlesztési szervezetek, valamint hátrányos helyzetű célcsoportok dolgoznak együtt a siker érdekében.

A három kézikönyv a következő: a POWERYOU képessé teszi az időseket a digitális önfoglalkoztatásra, a CAMPUS az idősebb munkaerő sajátos igényeihez igazítja a megfelelő tanfolyamokat, a LABEL pedig tanúsítványt ad azoknak, akik elsajátították a megfelelő digitális készségeket.

Az eDigiStars valódi szakmai együttműködésen alapul

KDRIÜ

A koronavírus járvány miatt online módon szervezett egyeztetések és műhelytalálkozók során, különböző interaktív csoportos technikák használatával a projektpartnerek megvitatták a kézikönyvek megalkotásának módszerét.

A résztvevők csoportokra osztva, a MIRO internetalapú platformon kialakított elkülönített szobákban dolgoztak. 
A második megbeszélés a CAMPUS kézikönyv fejlesztéséről szólt, amely a képzési és átképzési tanfolyamok szolgáltatóit célozza. Az eszköz útmutatást nyújt majd számukra, hogy hatékonyabban és eredményesebben tudják a célcsoport sajátos igényeihez igazítani tanfolyamaikat.

A CAMPUS kézikönyv a projekt időtartama alatt területenként egy-egy tanfolyam során kerül tesztelésre.

A projektpartnerek részt vettek egy workshopon, ahol megvitatták az 50 év felettiek információ-feldolgozásának sajátos szempontjait és néhány lehetséges, hatékony képzési stratégiát.

Az idősek érzékelése, figyelme, memóriája sajnos idővel hanyatlik – ezek a problémák megoldásokat igényelnek a digitális információ átadásának területén is az idősebb munkavállók számára.

A CAMPUS kézikönyv öt nagy fejezetet tartalmaz: statisztika - a képzések és tanfolyamok aktuális helyzete a különböző országokban, azok tartalma, a főbb témák, amelyekkel foglalkozni kell, az óraszám, valamint a digitális készségfejlesztő képzés során átadott információk típusainak általános leírása.

A kézikönyv kifejlesztése a nyolc résztvevő ország nemzeti és területi adatainak áttekintésével, valamint azok elemzésével kezdődött. Részletesen áttekintették a statisztikákat és a képzések valós helyzetét, az egyes országok betöltetlen álláshelyeit, a nemzeti és területi adatokat, az 50 év felettiek számára szóló digitális készségeket célzó tanfolyamok tartalmát, a képzési modulokat és azok kombinációját.

A projekt képzési moduljait az összes országot érintő kutatások alapján alkották meg, a cél az, hogy a résztvevők felkészítést kapjanak azokra a különböző pozíciókra, ahol digitális készségekre van szükség.

Az 50 év felettiek esetén az információ-feldolgozás különös figyelmet igényel, és ennek érdekében aranyszabályok kerültek meghatározásra a képzések igényekhez történő hozzáigazításának jegyében.

A CAMPUS kézikönyv az alábbiakat tartalmazza: a hallgatók pozitív tanulási eredményekkel és az elégedettség érzésével kapcsolatos elvárásaira történő reagálás, remény és optimizmus biztosítása, a szorongás kontrollálása, a téves elképzelések megkérdőjelezése, figyelemelterelő módszerek (viccek) használata ahol szükséges, a képzésből származó előnyök kiemelése - gyakorlati példák bemutatása; tisztelet mutatása és annak lehetővé tétele, hogy a képzésen résztvevők kifejezhessék a tanulással kapcsolatos aggodalmaikat, hogy meghallgassák őket. A kidolgozott kézikönyv tartalmazza továbbá az egyes tanulási témák becsült időtartamát, az egyes modulok leírását és tartalmát, valamint alapvető pénzügyi, jogi ismereteket és gyakorlati tanácsokat.

A projektcsapat elkötelezett abban, hogy támogatni kell az 50 év felettieket, hogy aktívak maradjanak, és biztosítani kell, hogy a Duna makrorégió társadalma profitáljon az erősségeikből és tehetségükből.
A projekttel kapcsolatos további hírekért keresse fel az alábbi weboldalakat:
http://www.kdriu.hu/e-digistars/
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/edigistars

A projekt a Duna Transznacionális Programból az Európai Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Magyar partner részvétele a projektben a Magya Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg. Project co-fundedby European Union funds (ERDF, IPA, ENI).

KDRIÜ logo 2021

KDRIÜ

interreg_edigistars_logo

KDRIÜ

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek