7 hónapnál régebbi cikk

November 15-ig várják a javaslatokat a Pro Cultura Albae Regiae díjra
Fehérvár Médiacentrum fotója
Simon Erika
November 15-ig várják a javaslatokat a Pro Cultura Albae Regiae díjra

A Székesfehérvár Önkormányzata által alapított Pro Cultura Albae Regiae díjjal olyan személyeket, közösségeket vagy együtteseket ismernek el, akik a város kulturális életét gazdagítják.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását.

Ezúttal a Pro Cultura Albae Regiae díjra várják a javaslatokat. Az elismerés évente egy alkalommal adományozható annak a természetes személynek, közösségnek vagy együttesnek, aki vagy amely kiemelkedő tevékenységével Székesfehérvár kulturális életét gazdagította, lakóinak művelődését szolgálta.

Az elismerés adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell a javaslattevő nevét, a díj adományozására javasolt személy, közösség nevét, elérhetőségét, valamint a felterjesztett személy tevékenységének részletes méltatását.

A díj adományozására vonatkozó javaslatokat 2023. november 15. napjáig írásban lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal portáin kihelyezett irattartókban történő elhelyezéssel, vagy postai úton – 2023. november 15. napjáig történő beérkezéssel – az alábbi címre: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek